MMS – שירותים מנוהלים מבית מגלקום

 

 

service_magalcomservicesמגלקום מספקת מגוון רחב של שירותים מנוהלים כדי לתמוך בתשתיות ה- IT של לקוחות החברה. כל  השירותים המנוהלים מבוססים על ציוד ניטור מתקדם אשר מותקן באתר הלקוח וכולל מערכת דיווח מקוונת אשר מחוברת למרכז בקרה וניטור של חברת מגלקום. מרכז ניטור ובקרה של חברת מגלקום פועלת במתכונת של 24X7 על ידי צוות מנוסה של מפעילים שמנתח את הנתונים שהתקבלו ופועל על פי נוהל מוסכם וידוע מראש של תרחישי אמת. במקרים מסויימים על פי המוסכם מראש עם הלקוח, מגלקום תפעיל שירות רלוונטי, ספקים ותבצע מעקב אחר פעילויות השירות עד גמר פתרון הבעיה. כל הנתונים שנאספו בשרתיה של מגלקום  מאפשר הכנה של דוחות היסטוריים ודוחות סטטיסטיים באמצעות מחולל דוחות ובה הגדרת הדו"ח הנדרש על ידי הלקוח. הנתונים מאתר הלקוח נאספים בזמן אמת. המערכת מבצעת השוואת הנתונים בזמן אמת לערכים המקובלים בשביל לגלות מגמה חריגה אשר תאפשר טיפול פרואקטיבי בתקלות לפני קרות השבתה. בכך, מגלקום מבצעת שירות יזום בטיפול במערכות שהיא מנטרת, דבר שמגדיל באופן ניכר את רמת השרידות של המערכות ומתקני הלקוח.